L’Omha presenta els seus treballs a la jornada internacional de l’habitatge social