Què és OMHA?

L’Observatori Municipal de l’Habitatge d’Alcoi es crea amb la finalitat de disposar d’un òrgan de participació, que siga instrument de transferència d’informació i generació de coneixement en matèria d’habitatge.

L’observatori de l’habitatge té la finalitat de conèixer la situació de l’habitatge en general i de l’habitatge públic en particular, la seua distribució en el territori i els indicadors necessaris per determinar les polítiques públiques a desenvolupar.

Aquest órgan fomentarà la participació en l’evaluació, planificació i disseny de les polítiques públiques d’habitatge.

Què és OMHA inici
Mapa

PARTICIPACIÓ

A fi d’assegurar el compliment de la funció social de l’habitatge, resulta encara més necessari, en el context actual, disposar d’un punt de trobada en què tots els sectors, tant públics com privats, vinculats a la problemàtica de l’habitatge, puguen exposar les seues propostes, demandes i suggeriments, i reforçar, així, el paper de participació de la societat civil organitzada i la intercomunicació amb l’administració pública, que es constitueix en plataforma d’intercanvi i col·laboració i comparteix el coneixement i la informació.

 

l’Observatori Municipal de l’Habitatge d’Alcoi ha de configurar-se com una manera de participació, però també com a via per a portar els interessos de la majoria de la societat als espais de presa de decisió, de manera bidireccional per a, si escau, proposar les mesures necessàries en cada moment.

Què és OMHA inici

REGLAMENT

Reglament de l’Observatori Municipal de l’habitatge d’Alcoi

Ple omha

Dins de l’estructura de l’OMHA, el plenari és el màxim órgan de decisió, control, planificació, seguiment i supervisió de l’activitat de l’OMHA.

 

En el desplegable es pot accedir a les actes de les sessions celebrades.

Laboratoris OMHA

Són espais de treball col·laboratiu, amb l’objectiu de recopilar informació sobre temes específics relacionats amb diverses àrees de treball, per tal de co-crear projectes de futur amb la ciutadania.